Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Spørsmål og svar

Hvordan leser jeg av strømmen, og hvem skal ha avlesningen?

Du skal lese av og melde målerstand til Hemne Kraftlag den 1. i hver måned.

 

Hvor ofte får jeg faktura fra Hemne Kraftlag?
Faktura blir sendt ut hver måned


Hvorfor får jeg purring på en regning som er betalt?
Noen virkedager etter forfall vil ubetalte fakturaer bli purret på. Har du i mellomtiden betalt opprinnelig faktura kan du se bort fra mottatte betalingspåminnelse. Dersom du har betalt etter forfallsdato vil et varselsgebyr bli lagt til neste faktura.

Har du betalt faktura på forfallsdato og allikevel fått purring, ber vi deg ta kontakt med oss.

Kan jeg få utsettelse på strømregningen?
Normalt gis det utsettelse på en faktura med opp til en måned etter opprinnelig forfallsdato.
Dersom faktura ikke betales ved forfall, påløper forsinkelsesrenter og evt. gebyr i henhold til gjeldende lovverk.

Ønsker du å søke om betalingsutsettelse eller trenger å få delt opp fakturaen i flere avdrag - ta kontakt med oss FØR FORFALL så hjelper vi deg.

Hva betyr GarantiKraft sikring som står oppført på fakturaen?

GarantiKraft følger til enhver tid spotprisen, og nyter automatisk fordelen av alle prisnedganger, samtidig som kunden er sikret forutsigbarhet ved at vi har makspris med pristak på strømmen. 

Sikringskostnaden som betales for produktet fungerer som en slags ”forsikring” du betaler gjennom året, slik at vi kan garantere deg at du får lavere priser i perioder hvor markedsprisen er høy. 

 

Hva gjør jeg når jeg flytter?

Flytting, når du skal ha Hemne Kraftlag som kraftleverandør videre

Det er viktig at du kontakter Hemne Kraftlag med sluttstand på din gamle adresse den dagen du flytter ut, for å avslutte nett-abonnementet. Når dette er gjort vil nettavdelingen videresende sluttstand og gi kraftavdelingen beskjed om avslutning av anlegget.
For leveranse av strøm til ditt nye anlegg, er det viktig at du bestiller levering av strøm til den nye adressen så raskt som mulig etter at du har flyttet inn.

Kontakt oss og oppgi følgende info:
1. Målerstand
2. Innflyttingsdato
3. MålepunktID

Husk også å oppgi at det gjelder flytting til ny adresse når du kontakter oss. Vi vil så starte strømleveransen så snart som mulig.

Flytting, når du ønsker en annen strømleverandør.
Ved flytting må du først si opp nett-avtalen med Hemne Kraftlag. Når dette er gjort vil vi videresende sluttstand og gi beskjed om at du har flyttet. Ditt kundeforhold opphører da hos oss.
Fint om du kontakter oss vedrørende din nye adresse slik at vi kan sende sluttfakturaen til riktig adresse, samt eventuelt bestille strømleveransen fra ny kraftleverandør på ditt nye bosted.

Valg av kraftleverandør
Når du blir strømkunde vil du få Hemne Kraftlag som nettleverandør. Du må også ta stilling til hvilket selskap du vil ha som din kraftleverandør. Dersom du ikke velger kraftleverandør blir du lagt på en såkalt ventetariff. Ventetariffen består av gjennomsnittlig områdepris + 5øre/kWh+mva. Vi gjør oppmerksom på at ventetariffen er en unødvendig dyr kraftavtale og anbefaler deg snarest opprette en avtale med en kraftleverandør

 

 

For ytterligere informasjon - ta kontakt med oss!

Hemne Kraftlag
Tlf. 72 45 01 00
firmapost@hemnekraftlag.no