Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Nyttige linker

Offentlige:  
NVE logo Norges vassdrags- og energidirektorat
 DSB logo  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
StatNett logo Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for et velfungerende kraftmarked
Enova logo_2 Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge
For forbrukere:  
Elklagenemnda_logo Elklagenemnda behandler klager på nettselskap og kraftleverandører fra private forbrukerkunder
Forbrukerrådet_logo Forbrukerrådets formål er å arbeide for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet, bidra til en forbrukervennlig utvikling, og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling
 For skoleelever/studenter:  
      Logo kraftskolen Opplæringspakke om energi
Kraftlaget er medlem i:  
logo Defo Medlemsorganisasjon for energiverk i distriktene.
 Logo KS Bedrift  KS Bedrift er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for bedrifter som er kommunalt eid eller som leverer tjenester til det offentlige
 Logo Kysttrainee  Traineeordning for kystområdene i Sør-Trøndelag. Kysttrainee skal bidra til å dekke medlemsbedriftenes behov for unge personer med høyere utdanning.