Logo for print
din lokale kraftleverandør


Vakttelefon: 72 45 01 20

Strømforsikring med trippelgaranti gir ekstra trygghet i hverdagen

Gledelig nyhet! 

Strømforsikring med trippelgaranti dekker fra 01.01.2018 også nettleiedelen av fakturaen
. Prisen
øker fra samme dato fra 1 krone om dagen,  til 1 krone og 50 øre om dagen.
Tjenesten er helt uforpliktende, og du kan når som helst avbestille hvis du ønsker det.

Ingen regning fra oss hvis du blir syk*
Blir du syk* dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-. 
Strømforsikringen gjelder både kraftkjøp og nettleie

Ingen regning fra oss hvis du blir arbeidsledig*
Blir du arbeidsledig dekker vi dine strømutgifter i inntil 6 måneder. Maksbeløp per måned er kr. 5000,-. 
Strømforsikringen gjelder både kraftkjøp og nettleie.

Ingen egenandel hvis lynet slår ned*
Elektronisk inventar som ødelegges av lynnedslag, uforutsett overspenning eller elektriske feil dekkes normalt av innboforsikringen, men du må gjerne betale en betydelig egenandel likevel. 
Strømforsikringen dekker egenandelen med inntil kr. 4000,-
Kriterier som er lagt til grunn for å ha krav på erstatning:
  •         Forsikrede må ha fast bostedsadresse i Norge og være medlem av folketrygden, jfr. Lov om folketrygd av 28.2.1997, kap. 2
  •         Forsikringsdekningen gjelder bare for personer som har vært fast ansatt sammenhengende de siste 6 måneder før forsikringen starter.
  •         Forsikrede må være 100% arbeidsfør og ikke kjent med forestående arbeidsledighet eller arbeidsuførhet (sykemelding)
  •         Forsikringen gjelder også for selvstendig næringsdrivende og forsikredes ektefelle/partner/ samboer med felles bostedsadresse registrert i Folkeregisteret samt være medlem av folketrygden
  •         Forsikringen gjelder forsikredes måler tilknyttet strømavtalen.
For detaljerte opplysninger og *kriterier for oppfyllelse av vilkårene i avtalen se «Forsikringsbevis og vilkår for strømforsikring»
Forsikringsbevis og vilkår for strømforsikring fra og med 01.01.2018
Forsikringsbevis og vilkår for strømforsikring til og med 31.12.2017

Skademelding 
Skjema for egenandelsdekning 
Skjema for ulykke, sykemelding eller sykehusopphold 
Skjema for arbeidsledighet eller permittering

 eller ring 8150014 tastevalg 3 "allianse everk"

Bestill strømforsikring HER og få de første 3 måneder til kr. 0,-!